برای حفظ‌حرمت‌ها، خیلی از ادعاهای بابک‌زنجانی را علنی نکردیم

پست توئیتری اوباما در واپسین روزهای حضور در کاخ سفید
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست و تاکید کرد: ما برای حفظ حرمتها و جلوگیری از ایجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخی ادعاهای بابک زنجانی را علنی نکرده ایم.

پست توئیتری اوباما در واپسین روزهای حضور در کاخ سفید