مایلی‌کهن:کی‌روش اگر خوب بود جای فرگوسن می‌گذاشتنش!

پست اینستاگرامی جابری انصاری برای تولد ظریف
محمد مایلی‌کهن موج جدید انتقاداتش از تیم‌ملی را آغاز کرده‌است.او بعد از یک برنامه تلویزیونی ، این‌بار در رادیو به تشکیلات فدراسیون فوتبال و تیم‌ملی انتقاد کرد.

پست اینستاگرامی جابری انصاری برای تولد ظریف