همه مطالبات بازنشستگان فرهنگی پرداخت می‌شود/ اختصاص۳۵۰۰میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان

پزشک قلابی که پول‌ها را به حساب همسرش می‌ریخت به دام افتاد
سخنگوی دولت از افزایش اعتباراتی معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای کاهش نابرابری در حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.

پزشک قلابی که پول‌ها را به حساب همسرش می‌ریخت به دام افتاد