عکس | عذرخواهی مجری اخبار ورزشی بابت انتشار عکس نامناسب

پزشکیان: نیروهای مسلح درگیر مشکلاتی هستند که دولت و مجلس مقصر آن هستند
حامد غفاری، مجری اخبار ورزشی که عکسی از سر خونین خود را در صفحه‌اش منتشر کرده بود، در اینستاگرامش بابت این اقدام عذرخواهی کرد.

پزشکیان: نیروهای مسلح درگیر مشکلاتی هستند که دولت و مجلس مقصر آن هستند