قله‌ای روی قمر زحل به ارتفاع اورست/عکس نمای نزدیک ناسا

پزشکیان: دخالت بیگانگان به افزایش تنش در منطقه منجر شده است
میماس یک قمر یخی و پر از دهانه‌ برخوردی متعلق به زحل است که در حدود ۴۰۰ کیلومتر قطر دارد. بزرگترین دهانه‌ آن که هرشل نام دارد قطرش تقریبا به ۱۴۰ کیلومتر می‌رسد.

پزشکیان: دخالت بیگانگان به افزایش تنش در منطقه منجر شده است