ارمنستان، ترکمنستان و ایران بر توسعه همکاری سه جانبه تاکید کردند

پرچم ایران در سفارت بغداد نیمه افراشته شد/ هیأت عالی عراقی در راه تهران
ایرنا نوشت: خبرگزاری ارمنستان خبر داد که امروز سفیر ایران به همراه همتای ترکمنستانی خود با نخست وزیر ارمنستان دیدار و بر توسعه همکاری های سه جانبه تاکید کردند.

پرچم ایران در سفارت بغداد نیمه افراشته شد/ هیأت عالی عراقی در راه تهران