پوتین از رئیس جمهور جدید آلمان دعوت به عمل آورد

پروژه ترجمه و چاپ داستان‌های برگزیدگان جایزه ا.هنری رونمایی می‌شود
مهر نوشت: رئیس جمهور روسیه ضمن تبریک به «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور جدید آلمان، از وی برای سفر به کشورش دعوت کرد.

پروژه ترجمه و چاپ داستان‌های برگزیدگان جایزه ا.هنری رونمایی می‌شود