اینفوگرافیک | کاهش فرار مغزها در دولت یازدهم

«پرونده هاوانا» در شبکه نمایش خانگی
در اینفوگرافیک زیر روند کاهش فرار مغزها در دولت تدبیر و امید را می‌بینید.

«پرونده هاوانا» در شبکه نمایش خانگی