کارگاه «حرکت معاصر» برگزار می‌شود

پرواز با هاوربرد با سرعت 150 کیلومتر در ساعت
عاطفه تهرانی، سال جدید را با برگزاری کارگاه آموزشی «حرکت معاصر» در شش بخش متفاوت، آغاز می‌کند.

پرواز با هاوربرد با سرعت 150 کیلومتر در ساعت