ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد

پرسپولیس 1- استقلال صفر/ سرخپوشان با تک گل علیپور برنده به رختکن رفتند
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات اخیر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا واکنش داد.

پرسپولیس 1- استقلال صفر/ سرخپوشان با تک گل علیپور برنده به رختکن رفتند