اردوغان: هلند مرتکب تروریسم دولتی شده است

پرسپولیس پیشاپیش از این مصوبه امروز فدراسیون خبر داشت که قرارداد بازیکنانش را تمدید می‌کرد؟!
تسنیم نوشت: رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که هلند مرتکب تروریسم دولتی شده و به اتحادیه اروپا ضرر زده است.

پرسپولیس پیشاپیش از این مصوبه امروز فدراسیون خبر داشت که قرارداد بازیکنانش را تمدید می‌کرد؟!