طعنه پزشک تیم ایویچ به قلعه‌نویی!

پرسپولیس باخت و سرو کله بعضی‌ها پیدا شد!
انتقاد ضمنی پزشک تیم‌ملی فوتبال ایران در زمان ایویچ از قلعه‌نویی به خاطر نوع بازی گرفتن از خارجی‌هایش جالب است.

پرسپولیس باخت و سرو کله بعضی‌ها پیدا شد!