درخواست وزیر نیرو از مردم/ ۵ تا ۱۰ درصد درمصرف آب صرفه‌جویی کنید

پرسپولیسی‌ها متعجب از شروع طوفانی منشا
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: وزیر نیرو: گفت: اگر هر فرد ۵ تا ۱۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد، تابستان امسال را بدون دغدغه و مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.

پرسپولیسی‌ها متعجب از شروع طوفانی منشا