نسیم انتخابات در ایلام وزیدن گرفت/ اولین جلسه ستاد انتخابات استان ایلام برگزار شد

پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیلات مالی در بخش صنعت
اولین جلسه ستاد انتخابات استان ایلام با حضور استاندار ایلام برگزار شد.

پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیلات مالی در بخش صنعت