انصراف اسحاق جهانگیری به نفع روحانی / از همه می‌خواهم به روحانی رای بدهیم/آمدم که صدای اصلاحات باشم

پرداخت خسارت آتش سوزی 5.5 میلیارد ریالی از سوی بیمه آسیا
اسحاق جهانگیری از مردم خواست که به حسن روحانی رای بدهند.

پرداخت خسارت آتش سوزی 5.5 میلیارد ریالی از سوی بیمه آسیا