جهان طرف ایران را می‌گیرد یا ترامپ؟

پرتاب ۸ ماهواره جدید ناسا برای دقت در پیش‌بینی توفان‌ها
«دبیر کل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی: جهان، ترامپ را در تحریم ایران همراهی نخواهد کرد.» این خبر سوژه ستون کارتون روزنامه شرق شده است.

پرتاب ۸ ماهواره جدید ناسا برای دقت در پیش‌بینی توفان‌ها