حمایت همه‌جانبه مهدی تاج از رحمتی / کاش فقط در جلسه حاضر می‌شد

پدر فقیر دختربچه سرطانی ثروتمند از آب درآمد
مهدی تاج هم در ادامه روی خط برنامه 90 آمد.

پدر فقیر دختربچه سرطانی ثروتمند از آب درآمد