از مخاطبان پیام نوروزی ترامپ تا حسرتی که به دل قالیباف ماند/ پربازدیدهای ۷ فروردین

پخش فیلمی از برادران کوئن از شبکه افق
در ۷ فروردین، پربازدیدترین اخبار باز هم به انتخابات پیش رو اختصاص داشت و به ناکامی قالیباف پرداخته‌بود.

پخش فیلمی از برادران کوئن از شبکه افق