ارتش نیجریه بیش از ۱۰۰ پناهجو را به اشتباه کشت

پخش رایگان تیزرهای تبلیغی برای تشویق فیلم‌ها و آثار فاخر
مهر نوشت: ارتش نیجریه تأئید کرد یک جنگنده متعلق به ارتش این کشور، با بمباران اشتباه اردوگاه پناهجویان، تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر را کُشته است.

پخش رایگان تیزرهای تبلیغی برای تشویق فیلم‌ها و آثار فاخر