«نسبت خونی» در تئاتر مولوی روی صحنه می‌رود

پای عباس جدیدی هم به املاک نجومی باز شد؟
نمایش «نسبت خونی» به کارگردانی و نویسندگی سجاد امیر مجاهدی از ٢٥ آذر تا ١٠ دی به مدت ١٥ شب در سالن بزرگ مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه می‌رود.

پای عباس جدیدی هم به املاک نجومی باز شد؟