سهم اعتبارات گیلان در پرداخت تسهیلات رونق تولیدبا دستور معاون اول رئیس جمهور افزایش یافت

پایگاه امداد و نجات سه‌راهی مبارکه از نمونه‌های بارز همکاری با هلال‌ احمر است
استاندار گیلان گفت : با دستور معاون اول رئیس جمهور سهم اعتبارات گیلان در پرداخت تسهیلات رونق تولید افزایش یافت.

پایگاه امداد و نجات سه‌راهی مبارکه از نمونه‌های بارز همکاری با هلال‌ احمر است