اهمیت واقعه غدیر خم و تعیین جانشینی پیامبر اکرم (ص)

پایان یک رکورد/ کاپیتانی که پنالتی‌ده شد
روز عید غدیر خم، یعنی روز 18 ذی‌الحجه روزی است که رسول اکرم (ص) در بازگشت از آخرین سفر حج خویش، امام علی (ع) را به جانشینی خود به مردم معرفی کرد.

پایان یک رکورد/ کاپیتانی که پنالتی‌ده شد