۳۸۰۰ بنگاه تولیدی به چرخه تولید بازگشت

پایان کار ساخت بزرگ‌ترین پل ریلی کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت یازدهم بیش از 3هزار و 800 بنگاه تولیدی به چرخه تولید بازگشته است.

پایان کار ساخت بزرگ‌ترین پل ریلی کشور