در روز سیزده فروردین طبیعت درمانی کنید/راهکار مهم کنترل خشم

پایان مراحل فنی «فیلشاه» پس از ۱۵ ماه/ اثری از سازندگان «شاهزاده روم»
بیشتر افراد جامعه تجربه خشمگین شدن با درجات متفاوت آن را دارند‌‌ اما نکته قابل تأمل این است که فقط تعداد کمی از افراد شیوه‌های پیشگیرانه و روش های مقابله با خشم را آموخته و در زندگی خود به‌ کار می‌گیرند.

پایان مراحل فنی «فیلشاه» پس از ۱۵ ماه/ اثری از سازندگان «شاهزاده روم»