مخالفت نماینده تبریز با استیضاح وزیر راه و شهرسازی

پایان صید میگو در هرمزگان/۱۵۰۷ تن میگو صید شد
ایسنا نوشت: نماینده مردم تبریز در مجلس، ارتقای سطح آموزش پرسنل؛ همکاری مجلس به منظور اختصاص منابع بیش‌تر در جهت توسعه حوزه ریلی و هم‌چنین تجهیز کامل سیستم‌های اتوماتیک پیشرفته را از جمله اقدامات موثر و کارا در جهت کاهش حوادث و سوانح حوزه ریلی برشمرد.

پایان صید میگو در هرمزگان/۱۵۰۷ تن میگو صید شد