افزایش ۵۰ درصدی تولید گاز در کشور

پایان رقابت‌های دسته 94 کیلوگرم قهرمانی جوانان کشور
ایسنا به نقل از وزیر نفت نوشت: برای تامین گاز صنایع خرد و … هیچ محدودیتی نداریم و در مورد تامین خوراک پتروشیمی در صنایع پایین دستی نیز هماهنگی های لازم را انجام می‌دهیم.

پایان رقابت‌های دسته 94 کیلوگرم قهرمانی جوانان کشور