تصاویر | مانور طرح اضطراری فرودگاه شیراز

پایان بدهی‌های چندین‌ساله روستوف
مانور طرح اضطراری صبح امروز سه‌شنبه در فرودگاه بین‌المللی شیراز برگزار شد.

پایان بدهی‌های چندین‌ساله روستوف