یک تغییر در ترکیب پرسپولیس/ انصاری فیکس شد

پایان بازی مهناز افشار و حمیدرضا پگاه در «عاشقانه»/ عکس
برانکو یک تغییر در ترکیب پرسپولیس ایجاد کرد.

پایان بازی مهناز افشار و حمیدرضا پگاه در «عاشقانه»/ عکس