سومین دوره مسابقات ورزشی محلات در ارومیه

پایان بازارچه خیریه فروش غذا بنفع بیماران خاص
سومین دوره مسابقات ورزشی محلات در ارومیه با حضور بیش از 2500 ورزشکار نونهال و نوجوان برگزار میشود.

پایان بازارچه خیریه فروش غذا بنفع بیماران خاص