پیام های امنیتی تلگرام فارسی سازی شدند

پایان انتظار برای «فصل باران‌های موسمی»
کاربران ایرانی تلگرام برای دریافت کد احراز هویت به زبان فارسی، پیام های مربوطه را از مدیریت این پیام رسان موبایلی دریافت می کنند.

پایان انتظار برای «فصل باران‌های موسمی»