یک خاطره از رفاقت فردین و ایرج قادری/ ناگفته‌های سعید مطلبی از روزهای ممنوع‌الفعالیتی سینماگران

پاک‌آیین: اتحادیه اوراسیا خواستار عضویت ایران است
سعید مطلبی باحضور در برنامه «35» با اجرای فریدون جیرانی از خاطرات همکاری‌اش با ایرج قادری و فردین گفت و سینمای امروز و قبل از انقلاب را باهم مقایسه کرد.

پاک‌آیین: اتحادیه اوراسیا خواستار عضویت ایران است