جدیدترین مدل ترور هنری!

پاپ ترور سفیر روسیه را به پوتین تسلیت گفت
به بهانه ترور سفیر روسیه در تکریه، محمد طحانی این کارتون را با عنوان «ترور با طعم هنر» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

پاپ ترور سفیر روسیه را به پوتین تسلیت گفت