پخش ۳۷۰ ساعت از تولیدات شبکه‌های استانی سیما در شبکه‌های سراسری

پالایشگاهی که ۱۰میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند
تابستان ۹۶ شبکه های سراسری تلویزیون ۳۷۰ ساعت از تولیدات شبکه های استانی سیما را روی آنتن بردند.

پالایشگاهی که ۱۰میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند