پارلمان اروپا مذاکره با ترکیه را تعلیق کرد

پاسخ پرسپولیسی‌ها به پیشنهاد 500 هزار دلاری یک تیم چینی/انصاری فروشی نیست
تسنیم نوشت: پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رای مثبت داد.

پاسخ پرسپولیسی‌ها به پیشنهاد 500 هزار دلاری یک تیم چینی/انصاری فروشی نیست