از طرح‌ های فناورانه در جهت توسعه گردشگری سلامت حمایت می‌کنیم

پاسخ وزیر بهداشت به نارضایتی‌ها از طرح‌تحول‌سلامت: مردم که راضی هستند، خدا نگرانی مسئولان را برطرف کند!
فرماندار اردبیل گفت: فرمانداری از طرح‌ های فناورانه جهاد دانشگاهی در جهت توسعه استان و رفع نیازهای موجود بویژه در بخش توسعه گردشگری سلامت حمایت می‌ کند.

پاسخ وزیر بهداشت به نارضایتی‌ها از طرح‌تحول‌سلامت: مردم که راضی هستند، خدا نگرانی مسئولان را برطرف کند!