مصطفی دنیزلی در آستانه یک خوش‌شانسی بزرگ

پاسخ ناطق‌نوری به کنجکاوی‌ها درباره کناره‌گیری‌اش از برخی مسئولیت‌ها
به نظر یکی از آن مواقعی است که شانس در خانه سرمربی اسبق تیم‌های پرسپولیس و پاس را زده است.

پاسخ ناطق‌نوری به کنجکاوی‌ها درباره کناره‌گیری‌اش از برخی مسئولیت‌ها