کشف عضو جدیدی در بدن انسان!

پاسخ قاضی‌عسکر به احتمال تعطیل بودن حج ۹۶ برای ایرانی‌ها
ایسنا نوشت: محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان شدند.

پاسخ قاضی‌عسکر به احتمال تعطیل بودن حج ۹۶ برای ایرانی‌ها