تصاویر | آزمایش موفقیت‌آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤

پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسال
آزمایش سومین چاه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی با هدف بررسی ظرفیت‌های تولید بخش‌های مرزی این فاز با موفقیت به پایان رسید.

پاسخ سرپرست حجاج ایرانی درباره شایعه شیوع برخی بیماری‌ها در حج امسال