رکورد ریل‌گذاری در ایران شکست

پاسخ دولت به رفاه خانوارهای آسیب‌پذیر/ نوبخت: مقرری مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی زیاد شد
ایلنا نوشت:امروز رکورد ریل‌گذاری در کشور با عملیات احداث ریل 1728 متری در مسیر راه‌آهن همدان شکست.

پاسخ دولت به رفاه خانوارهای آسیب‌پذیر/ نوبخت: مقرری مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی زیاد شد