نکو در مصاحبه اختصاصی با ۹۰: کی‌روش از هیچکس الکی تعریف نمی‌کند

پاسخ حمید انصاری به سخنان حمید روحانی/ گوینده این افترا شیخ علی تهرانی است که به صدام پناه برد
عادل فردوسی‌پور گفتگوی ویژ‌ه‌ای با جواد نکونام ترتیب داده‌است.

پاسخ حمید انصاری به سخنان حمید روحانی/ گوینده این افترا شیخ علی تهرانی است که به صدام پناه برد