طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای بازی پرسپولیس – سپاهان رایگان نیست

پاسخ تند دپارتمان داوری به صحبت‌های مدیرعامل ذوب‌آهن
تماشاگران بازی پرسپولیس و سپاهان باید برای تماشای این بازی از طبقه دوم بلیت تهیه کنند.

پاسخ تند دپارتمان داوری به صحبت‌های مدیرعامل ذوب‌آهن