حل مشکلات راه و شهرسازی اردبیل با کمک وزارت راه

پارس‌جنوبی‌جم 2 -استقلال تهران صفر/آژیر قرمز در تیم آبی!
حضور وزیر راه و شهرسازی فرصت خوبی بود تا نیازهای اصلی و اساسی استان در حوزه راه و شهرسازی به ایشان منعکس شود.

پارس‌جنوبی‌جم 2 -استقلال تهران صفر/آژیر قرمز در تیم آبی!