آغاز حرف و حدیث‌ها بر سر کاندیداتوری حاجی بابایی در انتخابات ریاست جمهوری

پادکست | توضیحات آخوندی درباره نقش «محمدمهدی آخوندی» | چرا پیگیری نکردید؟
عضو جبهه یکتا گفت: قرار است این تشکیلات در قالب جبهه مردمی نیروهای انقلاب وارد انتخابات شود ولی حرف و حدیث هایی هم وجود دارد.

پادکست | توضیحات آخوندی درباره نقش «محمدمهدی آخوندی» | چرا پیگیری نکردید؟