عربستان «ضربه بزرگ» را پذیرفت

و باز تتلو برای مارادونا خط و نشان کشید!
در پی توافق امروز اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش و تثبیت سطح تولید، عربستان تولید خود را ٥٠٠ هزار بشکه در روز کاهش می دهد.

و باز تتلو برای مارادونا خط و نشان کشید!