افزایش سه درجه‌ای دمای اصفهان در روزهای آینده/وزش باد همراه توفان محلی

وی‌اودی/آی‌پی‌تی‌وی با نصب آسان در ایران آماده بهره‌برداری شد
رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر فعالیت سامانه ناپایدار در استان از امروز تا اواخر وقت پنجشنبه است.

وی‌اودی/آی‌پی‌تی‌وی با نصب آسان در ایران آماده بهره‌برداری شد