وحید شمسایی در کنار مالدینی و رایان گیگز

ویژگی‌های گوشی پیکسل ۲ گوگل / اعلام خبرمرگ خط تولید لپ‌تاپ پیکسل
وحید شمسایی در کناره دو ستاره مطرح دنیای فوتبال قرار گرفت.

ویژگی‌های گوشی پیکسل ۲ گوگل / اعلام خبرمرگ خط تولید لپ‌تاپ پیکسل