تصاویر | برف در جاده‌های زنجان

ویزای شینگن روش جدید کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان
بارش برف و وقوع کولاک، مسیرهای ارتباطی استان زنجان را درگیر و لغزنده کرده است.

ویزای شینگن روش جدید کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان