توزیع ۲۰ هزار تن گندم بین کشاورزان لرستان/ بالغ بر ۵۵ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم آبی

وکیل کرمانی: فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه جا نیفتاده است
تسنیم نوشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: ۲۰ هزار تن گندم بین کشاورزان لرستانی توزیع شده که ۶۰ درصد از گندم مورد نیاز کشاورزان را تأمین می‌کند.

وکیل کرمانی: فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه جا نیفتاده است