عذرخواهی دوباره رامین رضاییان/ پرسپولیس با من یا بدون من قهرمان خواهد شد

وکیلی: اراده‌ای برای رابطه مستقیم اصلاح‌طلبان با رهبری وجود دارد /باید سوءتفاهمات را حل کرد
مدافع مغضوب پرسپولیس بازهم از هواداران و شخص برانکو عذرخواهی کرد.

وکیلی: اراده‌ای برای رابطه مستقیم اصلاح‌طلبان با رهبری وجود دارد /باید سوءتفاهمات را حل کرد