به جای آقای هاشمی چه کسی کنار رهبری می‌نشیند؟ /حاشیه‌نگاری همسر شهید هسته‌ای از دیدار با رهبری

وقتی طرح موزاییکی چتر می‌شود!
میزان نوشت:‌ همسر شهید داریوش رضایی نژاد (شهید صنعت هسته ای) نوشت: در حاشیه دیدار امروز بیت علیرضا فرزند شهید احمدی روشن در کنار مادر بزرگوارشان و دوست عزیزم. خانم بلوری کاشانی و دخترم آرمیتا به همراه من.

وقتی طرح موزاییکی چتر می‌شود!